Zapraszamy członków oraz sympatyków Klubu Sportowego „Fenix” na Walne Zebranie Sprawozdawcze rok 2016

Termin: 24/05/2017

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim,

 1. Szkolna 2 (stołówka szkolna)

Godzina:  I termin 19:00 /   II termin 19:15

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 4. Wybór Komisji: a) mandatowo – skrutacyjnej b) wniosków i uchwał
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2016
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2016
 9. Propozycje zmian w statucie / głosowanie nad zmianami
 10. Propozycje zmian w Zarządzie / głosowanie nad zmianami
 11. Sprawozdanie Komisji wniosków i uchwał / Głosowanie nad uchwałami
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie spotkania

Kontakt w sprawie spotkania:

mail:klub@ksfenix.pl

tel. 512 409 178 (najlepiej po godz. 18:00)

Walne Zebranie Członków KS Fenix 24/05/2017